خارج از مدرسه حسن محمدی (قروه) http://hmohamadi.mihanblog.com 2018-05-27T11:51:49+01:00 text/html 2018-05-27T06:46:57+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی سرگذشت حاجی بابای اصفهانی:جیمز موریه http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1066 <div align="center"><img src="http://ketabnak.com/images/covers/27212_2_thumb_wyfgniow.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="253" border="0" width="172"><img src="http://164.138.18.205/database/BookImages/79/79301007.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="254" border="0" width="170"></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">جیمز موریه مأمور سیاسی دولت انگلستان در دوران سلطنت فتحعلی‌شاه است. </font><font size="2" face="Mihan-Koodak">این داستان در سال ۱۸۲۴ میلادی در لندن منتشر شده‌است. رمان شرح احوالات دلاک زادهٔ ادب آموخته‌ای است از اهالی اصفهان که در جوانی به خدمت یک تاجر ترک درآمده و پس از ماجراهایی طولانی به دربار قاجار راه می‌یابد و گزارشی از فساد اداری این دوره به دست می‌دهد. موریه چهار سال بعد کتاب دیگری ذیل عنوان حاجی بابا در لندن را منتشر ساخت که در واقع جلد دوم این مجموعه‌است. </font><font size="2" face="Mihan-Koodak">این کتاب را میرزا حبیب اصفهانی به فارسی برگردانده‌است. ترجمهٔ وی غالباً از بهترین نمونه‌های ترجمهٔ فارسی شمرده می‌شود. گرچه کاری که او کرده در واقع ترجمه‌ای بسیار آزاد است؛ به طوری که در بعضی جاها از سرودن شعر در خلق بعضی صحنه‌ها استفاده شده و بعضی می‌گویند اصولاً سمت و سو و محتوای داستان را عوض کرده‌است.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Koodak">پ ن: سرگذشت حاجی بابا دو کتاب است(سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و حاجی بابا در انگلستان). موریه هم جالب نوشته هم همراه با سوگیری و طرفداری از فرهنگ و سنن غربی ها است؛ اما خالی از حقیقت هم نیست. متأسفانه برخی از عادات و خرافات کتاب هنوز هم در بین ایرانیان زنده است و شناختش جالب است.<br><br><a href="http://adabiateazna.blogfa.com/post/27/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="" title="">بررسی و نقد کتاب</a>...<br></font></div> <br><br> text/html 2018-05-25T18:15:53+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی ققنوس: نیمایوشیج http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1065 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><img src="http://uupload.ir/files/eo76_ققنوس.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="305" border="0" width="261"><br>قُقنوس، مرغ خوشخوان، آوازه ی جهان،</font><font size="2"><br><font face="Mihan-Koodak"> آواره مانده از وزش بادهای سرد،</font><br><font face="Mihan-Koodak"> بر شاخ خیزران،</font><br><font face="Mihan-Koodak"> بنشسته است فرد.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان.</font><br><font face="Mihan-Koodak"> او ناله های گمشده ترکیب می کند،</font><br><font face="Mihan-Koodak"> از رشته های پاره ی صدها صدای دور،</font><br><font face="Mihan-Koodak"> در ابرهای مثل خطی تیره روی کوه،</font><br><font face="Mihan-Koodak"> دیوار یک بنای خیالی می سازد. </font></font></div> text/html 2018-05-23T14:17:08+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی فیلیپ راث نویسنده شهیر آمریکایی درگذشت http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1064 <div align="justify"><div align="center"><img src="http://static1.iranart.ir/thumbnail/j9RTfyLVbcgX/bZgW4iX8y1_ODqn9RTpe_vYZQWAt3g5FXGZN7LHCok8UldZ71NXKgfeNJ4y3gOuE/philip-roth.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="205" border="0" width="365"></div><font size="2" face="Mihan-Koodak">فیلیپ راث رمان‌نویس تاثیرگذار آمریکایی روز سه‌شنبه در منهتن نیویورک درگذشت. او 85 ساله بود. راث نویسنده‌ای پرکار و خالق ده‌ها رمان از جمله "شکایت پورتنوی"، " پاستورال آمریکایی" و "خداحافظ کلمبوس" بود. او به مضامینی چون هویت یهودی، رویای آمریکایی و اضطراب مردانه علاقه داشت.</font><br><font size="2" face="Mihan-Koodak">او نخستین نویسنده زنده آمریکایی بود که مجموعه آثارش از سوی کتابخانه آمریکا منتشر شد. راث در 2012 اعلام بازنشستگی کرد، اما همچنان ارتباط خود با رسانه‌ها را حفظ کرد."رئیس جمهور ما" به ترجمه افشین رضاپور، "زنگار بشر"، شوهر کمونیست من" و "خشم" به ترجمه فریدون مجلسی و "یکی مثل همه" به ترجمه پیمان خاکسار، "ننگ بشری" به ترجمه زهرا طراوتی، "زوکرمن رهیده از بند"، "حقارت" و "نویسنده پشت پرده" به ترجمه سهیل سمی، "ارباب انتقام" به ترجمه پدرام لعل بخش و "پاستورال آمریکایی" به ترجمه مرضیه خسروی از آثار او در زبان فارسی است.<br><br>* گفتگوی <a href="http://www.ibna.ir/fa/doc/note/261479/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1" target="" title="">فریدون مجلسی</a> درباره راث...<br></font></div> text/html 2018-05-22T19:05:35+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی یادآر ز شمعِ مرده یادآر http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1063 <div align="center"><img src="http://www.ziaossalehin.ir/sites/default/files/styles/medium/public/field/image/mirza_jahangir_khan_shirazi.jpg?itok=GqW9DWuE" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="194" border="0" width="265"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Mirza_Jahangir_Khan_1.jpg/220px-Mirza_Jahangir_Khan_1.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="194" border="0" width="152"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><br>(میرزا جهانگیرخان شیرازی ـ صور اسرافیل.)<br></font><p><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">ای مرغ سحر! چو این شب تار / بگذاشت ز سر</span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA"> </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">سیاهکاری،</span><span style="font-size: 12pt;"><br></span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">وز نفحه ی روح بخش اسحار / رفت از سر خفتگان خماری،</span><span style="font-size: 12pt;"><br></span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">بگشود گره ز</span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA"> </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">زلف زرتار / محبوبه ی نیلگون عماری،</span><span style="font-size: 12pt;"><br></span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">یزدان به کمال شد پدیدار / و اهریمن زشتخو</span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA"> </span><span dir="rtl" style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">حصاری ،</span><span style="font-size: 12pt;"><br></span></font><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4d528c; FONT-FAMILY: " lang="AR-SA"><font size="2" face="Mihan-Koodak" color="#000000">یاد آر ز شمع مرده یاد آر <br></font></span></p><p><span dir="rtl" style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #4d528c; FONT-FAMILY: " lang="AR-SA"><font size="2" face="Mihan-Koodak" color="#000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (علامه دهخدا)</font></font><br></span></p><br></div> text/html 2018-05-20T05:58:53+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی فوتبال و سیاست: محمدحسین رضایی http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1062 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/sdqn_img_20180518_160518_361.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="521" border="0" width="500"></div> text/html 2018-05-20T05:19:43+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی شکست زبان http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1061 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="https://media.isna.ir/content/1462166839791_5616.jpg/3" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="218" border="0" width="364"><br>جنگ آن هنگام رخ می دهد که زبان، شکست می خورد...<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="1">&nbsp;&nbsp; مارگارت آتوود(نویسنده کانادایی)</font></font><br></div>&nbsp;<br> text/html 2018-05-19T05:41:01+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی جامعه، فرهنگ و سیاست در دوره رضاشاهی http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1060 <div align="center"><br><img src="http://164.138.18.205/database/BookImages/94/94714010.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="222" border="0" width="153"><img src="http://salesspublication.com/image/cache/data/%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D8%AA%DB%8C%D8%B1%2094/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B9%D8%B1%20%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/100975-400x623.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="224" border="0" width="143"><img src="https://img.taaghche.ir/frontCover/27753.jpg?w=400" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="223" border="0" width="150"><br><div align="right"><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">«جامعه، فرهنگ و سیاست درمقالات و اشعار سه شاعر انقلابی (ایرج میرزا ـ فرخی یزدی ـ میرزاده عشقی)» پژوهشی به قلم داود علی‌بابایی است. هر سه شاعر یاد شده در زمان استبداد رضاخانی می‌زیستند و هر سه در انتقاد از اوضاع زمانه و جانب‌داری از اندیشه‌های آزادی‌خواهانه چه با اشعار طنز، اجتماعی و حتی هجو و چه مقالات تند انتقادی فروگذار نکردند. نویسنده در این کتاب پس از شرح کوتاهی درباره زندگی این سه شاعر، به فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و ادبی آنها پرداخته و چگونگی برخورد آنها با شرایط زمانه و برخورد زمانه با خواسته‌های آنان را روایت کرده‌است. دو نفر از آنها(فرخی و عشقی) به وسیله تأمینات مخوف رضاشاهی به قتل رسیدند.<br>این سه کتاب را که با فاصله کم خواندم به یک دوره تاریخی پرداخته و اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوره استبداد رضا شاهی را تا حد زیادی روشن می کند. شاید از سودمندی های این کتاب ها ریشه یابی بسیاری از رفتارهای امروزین ما باشد و ...<br></font></div></div> text/html 2018-05-16T03:52:33+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی تصویر ساخته شده از روسیه در ذهن مردم کاملا اشتباه است http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1059 <div align="justify"><div align="center"><img src="https://cdn2.img.ir.sputniknews.com/images/354/00/3540039.png" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="354" border="0" width="261"></div><font size="2" face="Mihan-Koodak">در میان داوطلبان افتخاری بزرگترین رویداد فوتبالی جهان که تا کمتر از دو ماه دیگر در کشور روسیه آغاز می شود، یک نام موجب خرسندی فوتبالدوستان ایرانی شده است. سهیل سراییان دانشجوی ایرانی مقیم روسیه به عنوان داوطلب افتخاری طی مسابقات جام جهانی 2018 روسیه فعالیت خواهد کرد. آقای سراییان حدود سه سال است که در روسیه زندگی می کند. پیش از این در ایران در زمینه مطبوعات فعالیت داشته و در حال حاضر دانشجوی رشته روابط بین الملل و همزمان به تدریس زبان انگلیسی می پردازد.<br></font><p dir="rtl" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><strong>چطور شد که تصمیم گرفتین به عنوان داوطلب افتخاری در مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه فعالیت کنید؟&nbsp;</strong></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p dir="rtl" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">—&nbsp;دقیقا آن طور که یادم می آید برای اولین بار ماه آگوست سال 2016 بود که مشغول خواندن خبرهای مربوط به جام جهانی بودم و همین طور که در سایت فیفا می چرخیدم، اطلاعات جالبی درباره ی داوطلب افتخاری برای جام کنفدراسیون ها و سپس جام جهانی 2018 روسیه پیدا کردم.</font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p dir="rtl" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">اولش بیشتر برایم جالب بود که با توجه به حضورم در روسیه می تواند فرصت خوبی برای تجربه ای متفاوت باشد. من اساسا آدمی هستم که به دنبال کسب تجربه های تازه می گردم و برای آن ها ریسک می کنم. مثل همین که به روسیه آمدم. اما خب هیچوقت فکر نمی کردم که تا این مرحله پیش بروم. همیشه از کارهای داوطلبانه استقبال می کنم و این به نظرم بزرگترین و مهم ترین کاری است که می توانم به عنوان یک ایرانی در سطح جهانی انجام دهم.</font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p dir="rtl" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><strong>درباره مراحل و شرایط انتخاب داوطلبان و اینکه چه وظایفی در طول مسایقات جام جهانی بر عهده شما خواهد برای خوانندگان ما توضیح بفرمایید.</strong></font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p dir="rtl" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">—&nbsp;مراحل انتخاب این گونه بود که ابتدا مشخصات اولیه خودتان را وارد سیستم می کردید و این موضوع تقریبا به ماه سپتامبر سال 2016 بر میگردد. حدودا یک ماه زمان برای ثبت نام تعیین شده بود. در فرم مخصوص باید از انگیزها و مهارت های خودمان می نوشتیم. اینکه چرا می خواهیم عضو شویم. مشخصا بلد بودن زبان های مختلف یکی از سوالات بود.</font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p dir="rtl" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">بعد از یک ماه افرادی که از این مرحله عبور کردند باید یک آزمون آنلاین زبان انگلیسی می گذراندند. در پایان آزمون به صورت اتوماتیک سطح زبان شما مشخص می شد. که برا ساس مقررات باید پیشرفته باشد. بعد از این مرحله، مجددا به صورت آنلاین آزمونی درباره ی کارگروهی و اینکه اگر در شرایط سخت قرار بگیرید چگونه یک گروه را هدایت می کنید برگزار شد که هدف اصلی این بخش بررسی توانایی ما در رهبری یک گروه بود. پس از این دوره که تقریبا وقفه ی طولانی مدتی داشت، آزمون زبان روسی بود که باید در سطح معمولی به این زبان مسلط می بودیم. در ماه می سال 2017 از طریق اسکایپ و برای بیش از 40 دقیقه مصاحبه انجام دادم. در این مرحله باید به هر سوال کوتاه و دقیق پاسخ می دادیم که به سطح زبان روسی و انگلیسی، رهبری و مدیریت گروه، حل مشکلات&nbsp; انعطاف پذیری و… مبوط می شد.<br>اگر اشتتباه نکنم در ماه ژوئن سال 2017 به یکی از دانشگاهای مسکو رفتم تا مراحل دیگری از این آزمون را پشت سر بگذارم که به صورت کلاس های آموزشی مختلف برگزار شد. پس از جام کنفدراسیون ها و در تابستان مجددا باید فرم انگیزه نامه ای را درباره ی جام جهانی می نوشتیم که چه اندازه داوطلب افتخاری بودن برای مان اهمیت دارد. در ماه مارچ سال 2018 به صورت تلفنی مجددا مصاحبه شدم و به صورت آنلاین چندین مرحله آزمون پشت سر گذاشتم که مربوط به تاریخچه جام جهانی و قوانین مربوط به داوطلب افتخاری بودن از سمت فیفا بود. جواب نهایی را حدودا در نیمه های ماه مارچ دریافت کردم.</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><a href="https://ir.sputniknews.com/opinion/201805153538879-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/" target="" title="">ادامه...</a></font></p><br></div> text/html 2018-05-14T16:30:02+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی آهنگ زیبای رعنا: ملوک ضرابی http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1058 <div align="center"><img src="http://up.citytomb.com/-up/wiki/Molouk_Zarrabi/e4e2932c75ab2f1c773a32002711ba52.jpeg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="285" border="0" width="229"><br><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span class="st"><font size="1">( ۱۲۸۶ کاشان - ۱۳۷۸ تهران)</font><br></span></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span class="st"></span></font><strong>نرمک نرمک از لب چشمه می آید، رعنا</strong><br> <strong>خندان خندان ناز و کرشمه می آید، رعنا</strong><br> <strong>مه رو، رعنا</strong><br> <strong>سیه مو، رعنا</strong><br> <strong>مایه نازی، عمر درازی، گل مایی، رعنا</strong><br> <strong>چه بلایی، رعنا</strong> <p><strong>اندک اندک در سر کویت افتادم، رعنا</strong><br> <strong>لنگان لنگان راه وصالت پیمودم، رعنا</strong><br> <strong>دلبر، رعنا</strong><br> <strong>ستمگر، رعنا</strong></p><p align="right"><strong>*بشنوید، <a href="http://asamp3.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%86" target="" title="">زیباست</a>...<br></strong></p><br><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span class="st"></span></font></div></div> text/html 2018-05-13T07:44:35+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی عکس های قدیمی http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1057 <div align="center"><img src="http://7ebo.com/upload/images/shiraz/aks/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="234" border="0" width="293"><img src="http://cafetarikh.com/Upload/Image/139306/Orginal/c4a02f7f_6682_41fe_9dc2_e3ef84c1edaf.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="232" border="0" width="299"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><img src="http://images.hamshahrionline.ir/images/2012/5/ebne-sina.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="225" border="0" width="307"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/45646546/kpgaozqz.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="236" border="0" width="305"><img src="https://images.khabaronline.ir/images/2013/11/13-11-22-14513601.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="246" border="0" width="304"><br>عکس های قدیمی آرامگاه، به ترتیب از بالا: حافظ، فردوسی، بوعلی، سعدی، باباطاهر</font><br></div><br> text/html 2018-05-12T16:17:03+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی شجره خانوادگی میرزاده عشقی http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1056 <p align="center"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><img src="http://ziaossalehin.ir/sites/default/files/styles/medium/public/field/image/mirzade_eshgi.jpg?itok=Mx-_ltuh" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"><br></font></p><p align="center"><font size="1" face="Mihan-Koodak">(سید محمدرضا کردستانی، میرزاده عشقی، (1273-1303)</font><br><font size="2" face="Mihan-Koodak"></font></p><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">به یاری بهروز هنری به سراغ شمس‌الملوک خانم یکی از کهنسال‌ترین‌ بازماندگان خاندان عشقی رفتم که به رغم کهولت سن، قریحه شعری و حافظه‌ای بسیار قوی داشت. او دختر میرشمس‌الدین، برادر ناتنی میرزاده عشقی و به عبارتی{ برادرزاده} ناتنی او از ماه شرف خانم، زن تهرانی سید ابولقاسم، پدر میرزاده عشقی است.</font></p><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font></div><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">با اطلاعاتی که این زن از شجره خانوادگی خود می‌‌دهد معلوم می‌شود که عشقی ریشه‌ای اصفهانی دارد. ظاهراً جدش حاج میرابوتراب اصفهانی در تهران وزیر محمدشاه قاجار بوده‌است. پسران او حاج میرمحمود و امین‌التجار به دستور دربار هر سال محرم ده شبانه روز به مردم شام و ناهار می‌دادند. یک روز حاکم کردستان برای گرفتن وام به سراغ آنها می‌رود. مدتی بعد هنگامی که آقایان برای دریافت وجه خود به کردستان دعوت می‌شوند، حاکم از آنها می‌خواهد که در این شهر بمانند و تکیه‌هایی مشابه تهران را برگزار کنند. ظاهراً هدف او از این کار ترویج آئین تشیع درمیان کردها بوده‌است. پس از آن املاک بسیاری در <font color="#009900">منطقه <b>قروه</b> </font>{کردستان}به نام این خانواده شده، لقب کردستانی به آنان داده‌ می‌شود.</font><font size="2" face="Mihan-Koodak"> سیدابولقاسم، فرزند میرمحمودخان پس از چندی به همدان مهاجرت می‌کند و بیگم خانم را به زنی‌ می‌گیرد. او از این زن صاحب شش فرزند می‌شود که نخستین آنها میرزاده عشقی است.&nbsp; <br></font></p><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">* از نوشته خانم سولماز نراقی، محقق و پژوهشگر، خبرگزاری <a href="https://www.mehrnews.com/news/512215/%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B4%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86" target="" title="">مهرنیوز &nbsp;&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> text/html 2018-05-11T08:26:01+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی قلم: شهزاده سمرقندی http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1055 <p style="text-align: right;" align="center"><font size="2" face="Mihan-Koodak">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="https://images.persianblog.ir/472940_z7ddon3p.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="214" border="0" width="161"><img src="http://tajikistantimes.com/wp-content/uploads/2017/02/1111-3-429x480.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="214" border="0" width="191"></font></p><p style="text-align: right;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">قلم مدهوش است/قلم سخت ترسیده است/قلم خیانت کرده است/قلم افسرده است/قلم زیر بار است/زیر بار کلمه/زیر بار حرف/زیر بار زبان/زیر بار هر چه ممنوع.</font></p><p style="text-align: right;" align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Koodak">*شهزاده سمرقندی&nbsp; شاعر و رمان نویس تاجیکی در&nbsp;19 نوامبر&nbsp;1975 (28 آبان 1354) در نزدیکیِ سمرقند به دنیا آمد، ایشان فارغ التحصیل دانشکدۀ زبان و سخن شناسی تاجیکی دانشگاه سمرقند می باشد و در رشتۀ زبان فارسی دانشگاه زبان های خارجی سمرقند ادامه تحصیل داد. از کودکی شعر می سرائید، اشعارش در رسانه های گروهی چاپ شده . در سالهای اخیر در اروپا با رسانه های گروهی بین المللی همکاری می کند. در رشتۀ فیلم سازی هم چهار سال در لندن دوره دید. در یک فیلم مستند نیز با نام چرخ و فلک، ساختۀ مهدی جامی – همسر روزنامه نگارش - به عنوان راوی شرکت داشت.</font></p><font size="2" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2018-05-08T07:34:00+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی حرفه ای به سبک جهانبخش http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1054 <h1 class="news-page--news-title" align="center"><img src="http://file.varzesh3.com/pictures/01300445.jpeg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="285" border="0" width="427"></h1><h1 class="news-page--news-title" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">ستاره ایرانی آلکمار موفق شد در جریان برتری ۶ بر صفر تیمش برابر زووله هت‌تریک کند تا با شایستگی عنوان آقای گلی لیگ اردیویسه هلند را به دست آورد.</font><font size="2" face="Mihan-Koodak"> جهانبخش با آقای گلی در لیگ هلند، تبدیل به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال ایران و آسیا شد که در یک تیم اروپایی به این مهم دست پیدا می‌کند. میل بالای موفقیت، تلاش، نظم، تمرکز و هوشمندی از عوامل موفقیت این ایرانی حرفه ای می باشد.<br></font></h1> text/html 2018-05-06T05:10:34+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی شلم شوربا: عبدالرحمان شرفکندی http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1053 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span id="freeText14253904070631744772" style=""><img src="http://164.138.18.205/database/BookImages/94/94309133.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="221" border="0" width="151"><img src="http://s3.picofile.com/file/8225653950/IMG_18105345429408_001.jpeg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="219" border="0" width="314"></span></font><br><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span id="freeText14253904070631744772" style=""></span></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><span id="freeText14253904070631744772" style="">شلم شوربا (</span><span id="freeText14253904070631744772" style=""><span class="st"><span dir="rtl">به کردی چیشتی مجیور) خودزندگینامه استاد هه ژار است که به فارسی برگردانده شده است. </span></span></span><span id="freeText14253904070631744772" style="">کتابی پر از رنج و تعب و آوارگی و طنز. عبدالرحمان شرفکندی (۱۳۰۰ مهاباد – 1۳۶۹ کرج)، متخلص به هژار (به کردی: ھەژار)، شاعر، نویسنده، مترجم، محقق، اسلام‌شناس، مفسر و فرهنگ‌نویس کرد اهل ایران است. از کارهای برجستۀ او ترجمۀ کتاب قانون در طب بوعلی سینا از عربی به فارسی، ترجمۀ منظوم رباعیات خیام از فارسی به کردی و فرهنگ کردی‌فارسی هه‌نبانه بورینه است. وی در سرودن شعر، تحت تأثیر شاعران برجستۀ کرد مانند احمد خانی، وفایی، ملای جزیری و قادر کویی بود.&nbsp;</span></font></div> text/html 2018-05-04T15:26:35+01:00 hmohamadi.mihanblog.com حسن محمدی دکتر گلاره زاده http://hmohamadi.mihanblog.com/post/1051 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/agsb_دکتر.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="251" border="0" width="412"><br><div align="right"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">دکتر گلاره زاده سال ۱۹۷۱ در شیراز به دنیا آمد. در سن ۵ سالگی به خاطر ادامه ی تحصیل مادرش به انگلستان رفت و در ۹ سالگی به ایران بازگشت. او در سال ۱۹۸۳ همراه خانواده به وینی پگ کانادا مهاجرت کرد. دبیرستان را در وینی پگ به پایان برد و از آنجا که در آمریکا و کانادا برای ورود به دانشکده پزشکی باید در یکی از رشته های علوم تحصیل کرد، در رشته ریاضی دانشگاه مانیتوبا ثبت نام کرد و پس از پایان تحصیلات،&nbsp; دوره ی پزشکی را آغاز کرد.</font><br></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Koodak">از دکتر گلاره زاده به عنوان جوانترین جراح مغز و اعصاب انگلستان نام برده شده بود که با بهره گیری از تکنیکی جدید به بیماران خود امکان می‌دهد، تنها چند ساعت پس از جراحی تومور مغزی که بدون بیهوشی نیز انجام می‌شود از بیمارستان مرخص شوند. این شیوه ی جراحی که برای نخستین بار در انگلستان انجام شد به دست این زن جوان ایرانی تبار انجام شده بود.</font><br></div></div></div>